A A A

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

Opracowanie merytoryczne wystawy zdjęć prezentujących walory turystyczne Karkonoszy i Gór Sowich w ramach projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Szczegóły w załącznikach.