A A A

Zapraszamy do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

Montaż systemu wystawienniczego w Galerii  zlokalizowanej w Ludwikowicach Kłodzkich promującej walory przyrodnicze Gór Sowich i Karkonoszy w ramach projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Szczegóły w załącznikach.