A A A

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Kartka Bożonarodzeniowa"

 

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”. Prace konkursowe należy składać do dnia 3.12.2019 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda lub nadsyłać pocztą na adres: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie w kopercie z dopiskiem „Kartka Bożonarodzeniowa”. Wręczenie nagród i wystawa wszystkich nagrodzonych w konkursie prac nastąpi w dniu 7.12.2019 r. w Ludwikowicach Kłodzkich podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ckg.nowaruda.pl. a autorzy zwycięskich kartek zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody.