A A A

Wystawa Kopernikańska

Ekspozycja ma charakter modułowy, a w poszczegolne części wpisana została narracja o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika, z zaakcentowaniem epokowego odkrycia w dziedzinie astronomii. Wystawa nasycona jest zabytkami, prezentującymi życie codzienne mieszczan toruńskich drugiej połowy XV w. i pierwszej połowy XVI w. (m. in. późnośredniowieczna ceramika, naczynia klepkowe, monety). Dodatkowym walorem wystawy są specjalne punkty aktywizujące, dające możliwość odbiorcom w interaktywny sposób lepszego poznania i zrozumienia tak wybitnej i wszechstronnej postaci jaką był Mikołaj Kopernik.