A A A
 • Wprowadzenie do pikniku
  Wprowadzenie do pikniku
 • Oglądanie kreskówki
  Oglądanie kreskówki
 • "Nie podawaj swoich danych"
  "Nie podawaj swoich danych"
 • Poznanie gier edukacyjnych
  Poznanie gier edukacyjnych
 • "MegaCentrum zabezpieczeń"
  "MegaCentrum zabezpieczeń"
 • "Fabryka robotów"
  "Fabryka robotów"
 • Budowa robota
  Budowa robota
 • Nasz Strażnik Internetu
  Nasz Strażnik Internetu
 • Kolorowanie obrazków
  Kolorowanie obrazków
 • SIECIOmozajka
  SIECIOmozajka
 • Otrzymanie dyplomów
  Otrzymanie dyplomów
 • Nasz BIBLIOnecik
  Nasz BIBLIOnecik
 • Jak piknik to piknik
  Jak piknik to piknik
 • Słodki poczęstunek
  Słodki poczęstunek

SIECIAKI.pl

4 lipca w piątek od godziny 10.00 do godziny 12.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda z/s w Ludwikowicach Kłodzkich odbył się piknik edukacyjny pt. „Sieciaki na wakacjach” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. Akcja ta ma na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę. Dlatego nasza biblioteka chętnie się przyłączyła do akcji już po raz drugi. W realizacji pikniku posłużyły nam otrzymane od Organizatora pomoce umieszczone w pakiecie tj. ( plakaty, komiksy, kolorowanki, gry, płyty CD Szkoła bezpieczna w Sieci”,„Sieciaki.pl na wakacjach” i „Misja bezpieczny Internet” ). Dzięki tym materiałom dzieci mogły poznać zasady reagowania na zagrożenia w Internecie i jak ich unikać, jak chronić swoją prywatność i jakie zagrożenia niosą za sobą internetowe znajomości. Zajęcia obejmowały Scenariusz I (45 minut) z małymi zmianami wprowadzonymi przez Realizatora Pikniku według którego: dzieci w wieku (10 i 11 lat) obejrzały na rzutniku i laptopie kreskówkę o przygodach drużyny Sieciaków pt.Nie podawaj swoich danych. Z filmu poznały dobre Sieciaki z robotem NetRobim oraz Kłamacza, Bełkota, Śmieciucha i Kradzieja sprawców wszystkich internetowych kłopotów. Po zakończeniu projekcji filmu na jego podstawie przeprowadzony został konkurs sprawdzający wiedzę wszystkich uczestników. Dzieci uważnie obejrzały kreskówkę i chętnie odpowiadały na zadawane pytania: co to są dane osobowe i jakie konsekwencje poniesiemy jeśli już je podamy i co złego może zrobić nam Kłamacz. Po krótkim teście dzieci miały możliwość zagrania w gry edukacyjne z MegaCentrum zabezpieczeń” w takie jak: „Fabryka robotów”, „Laboratorium wirusów czyŚmietnisko internetu a jeśli chciały dodatkowo sprawdzić swoją wiedzę w grę SiecioMat losujący. Na koniec zajęć dzieci przystąpiły do ozdabiania kartonowego robota-strażnika BIBLIOnecia którego zadaniem jest strzec wszystkich przed zagrożeniami w Internecie. Podczas pracy dzieciom towarzyszyły sieciakowe piosenki odtwarzane na płycie CD. Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz otrzymali dyplomy i kolorowe gazetki Poznaj bezpieczny Internet. Po skończonym pikniku dla tych co chcieli pozostać w bibliotece nieco dłużej zaproponowano grę planszową oraz SIECIOmazajkę – poznaj bezpieczny Internet w formie 12 kolorowanek. Pomimo, że piknik miał jednodniową formułę biblioteka postanowiła przez okres wakacyjny nadal prowadzić zajęcia o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu wykorzystując w tym celu otrzymane wcześniej materiały edukacyjne.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich.