A A A

Młodzieżowy Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny (grupa wokalna)
Instruktor: Bożena Łaba
Poniedziałek 15:00-19:00

Sala Widowiskowa, CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich

Cena: 40 zł / miesiąc

Zajęcia wokalne indywidualne
Instruktor: Bożena Łaba
Czwartek 15:00-19:00

Sala Lustrzana

Ceba: 30zł/mies. (osoby do 14 lat)

Cena: 50 zł /mies. (osoby powyżej 14 lat)


Teatr Muzyczny (grupa taneczna)
Instruktor: Katarzyna Schick
Sobota 10:00 - 13:00

Sala widowiskowa, CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich
Cena:40zł / miesiąc

Działa od stycznia 2012 roku. To szczególna sekcja Centrum Kultury. Swą wyjątkowość zawdzięcza przede wszystkim temu, że stała się  w bardzo niedługim czasie bardzo popularna i to nie tylko w naszym regionie. Po bardzo udanym debiucie Młodzieżowego Teatru Muzycznego, który z okazji Dnia Kobiet stworzył widowisko taneczno-muzyczne pn. „Retro Club”, grupa została kilkakrotnie zaproszona ze swym występem do Broumova. Podczas zajęć sekcji uczestnicy pod okiem instruktorów uczą się w odrębnych grupach choreografii tańca oraz szkolą swe umiejętności wokalno-artystyczne. Następnie ćwiczą wspólnie, aby połączyć talenty obu grup w jedną całość, którą zachwycają publiczność na scenie.