A A A

Grupa Śpiewacza "KOŁCZANKI" !

Zapraszamy w środy na godzinę 10:00 na zajęcia Grupy Śpiewaczej 'KOŁCZANKI".

Chórem dyryguje Pani Joanna Kołcz. Jest to absolwentka Akademii Muzycznej w Kolonii oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła Edukację Artystyczną w zakresie Sztuki i Muzyki. Od niedawna mieszka w Ludwikowicach Kł., a swoją miłością do muzyki zaraża mieszkańców Gminy – od listopada 2015 r. na zajęcia z panią dyrygent w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda uczęszczają członkinie klubów seniora z Ludwikowic Kł. oraz z Jugowa.