A A A

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na terenie Gminy Nowa Ruda.

Po raz kolejny uczestniczymy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.Wysokość dotacji wynosi 9 900,00 zł , a wkład własny 10 000,00 zł.Zakup, będzie:"Zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa."