A A A

XVI Gminny Konkurs Plastyczny - rozstrzygnięty!

Komisja XVI Gminnego Konkursu Plastycznego „Śmieci segregujemy w pięknej Gminie żyjemy” wyłoniła laureatów w dniu 28 maja 2014 roku w czytelni Biblioteki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. Na konkurs nadesłano 84 prace. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca o godz.10.00.

W konkursie wzięły udział:

Szkoły Podstawowe z: Ludwikowic Kłodzkich, Włodowic

Gimnazjum z: Jugowa

Przedszkola z: Bożkowa, Dzikowca i Woliborza.
Niepubliczna Szkoła Specjalna: Ludwikowice Kłodzkie.

Uczestników konkursu oceniała komisja w następującym składzie:

1. - przewodnicząca: Iwona SudołZastępca Wójta Gminy Nowa Ruda

2. - członek: Marta Kołodziejpracownik Urzędu Gminy

3. - członek: Urszula Poźniakzastępca dyrektora CKGNR

Jury po  wnikliwym obejrzeniu prac oceniła je i  przyznała  następujące miejsca:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce – Małgorzata Dyl –Przedszkole Samorządowe w Bożkowie, nauczyciel: Beata Juśkiw
II miejsce – Maja Piasecka –Przedszkole Samorządowe w Woliborzu, nauczyciel: Jadwiga Karpińska

III miejsce – Piotr Kaźmierczak – Przedszkole Samorządowe w Bożkowie nauczyciel: Katarzyna Węglarz

III miejsce – Anna Michalak – Przedszkole Samorządowe w Woliborzu nauczyciel: Alicja Nowak – Wałoska

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy I-III:

I miejsce – Anna Chorób - kl. III – Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodowicach nauczyciel: Dorota Michalak
II miejsce –
Martyna Lis -kl. „0”- Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Anna Koterba

III miejsce – Aleksandra Pewniak - kl. II- Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Anna Koterba

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
Nagrody nie przyznano

Kategoria Gimnazja:

I miejsce – Błażej Kryściak - kl. II – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie nauczyciel: Jolanta Blacha
I miejsce –
Mikołaj Komarnicki - kl. I – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie nauczyciel: Jolanta Blacha

II miejsce – Krystian Bolek - kl. II – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie nauczyciel: Jolanta Blacha

Kategoria Niepubliczna Szkoła Specjalna:
I miejsce
– Jan Stępień – kl. II – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Bożena Dobrek
II miejsce -
Marzena Śliwińska kl. III – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Katarzyna Zymon

Wystawę będzie można oglądać do końca czerwca w godzinach pracy Biblioteki.