A A A

XV Gminny Konkurs Plastyczny - rozstrzygnięty !

W konkursie wzięły udział:

Szkoły Podstawowe z: Jugowa, Ludwikowic Kłodzkich i Włodowic

Gimnazjum z: Jugowa i Bożkowa

Przedszkola z: Jugowa, Ludwikowic Kłodzkich, Przygórza, Bożkowa i Woliborza.
Niepubliczna Szkoła Specjalna: Ludwikowice Kłodzkie.

Uczestników konkursu oceniała komisja w następującym składzie:

1. - przewodnicząca: Iwona SudołZastępca Wójta Gminy Nowa Ruda

2. - członek: Izabela Słowek – ChoróbKierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy

Jury po  wnikliwym obejrzeniu prac oceniła je i  przyznała  następujące miejsca:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce - Błażej Szafran –Przedszkole Samorządowe w Woliborzu, nauczyciel: Alicja Nowak- Wałowska
II miejsce - Amelia Zielińska –Przedszkole Samorządowe w Woliborzu, nauczyciel: Alicja Nowak -Wałowska

III miejsce - Dominika Szpak – Przedszkole Samorządowe w Woliborzu, nauczyciel: Alicja Nowak -Wałowska

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy I-III:

I miejsce - Milena Wyrębak - kl. II - Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, nauczyciel: Grażyna Bożek
II miejsce -
Maja Polak -kl. II- Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, nauczyciel: Grażyna Bożek

III miejsce - Zuzanna Pełka - kl. II- Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, nauczyciel: Grażyna Bożek

Kategoria Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce - Maja Jakubowicz - kl. IV -Zespół Szkół Nr 1 w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Anna Koterba
II miejsce -
Aleksandra Kisilkl. VI - Zespół Szkół Nr 1w Jugowie, nauczyciel: Teresa Szyszko
III miejsce - Natalia Chandrała – kl. V- Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, nauczyciel: Teresa Szyszko

Kategoria Niepubliczna Szkoła Specjalna:
I miejsce
– Jan Stępień - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Bożena Dobrek
II miejsce -
Marzena Śliwińska - Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Katarzyna Zymon

III miejsce - Natalia Andrzejewska – Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ludwikowicach Kł., nauczyciel: Marta Kramarz

Wystawę będzie można oglądać do końca lipca w godzinach pracy Biblioteki.