A A A

Wspomnienia Sybiraków - spotkanie z Jerzym Kobryniem

"Wspomnienia Sybiraków cz.III". To kontynuacja wspomnień zawartych w I i II cz."wspomnień Sybiraków" pod redakcją Jerzego i Janusza Kobrynia. W opracowaniu tym spośród osób, które prezentują swoje wspomnienia 12 z nich to sieroty i półsieroty, wychowankowie rosyjskich i polskich domów dziecka, gdzie głód i choroby nie doskwierały im tak bardzo jak brak rodziców.W opracowaniu znalazły się także relacje o członkach AK, żołnierzach armii Andersa. Żywe reakcje Czytelników i pozytywne opinie o wydanych poprzednio publikacjach utwierdzają autora w przekonaniu, że warto sybirackie losy utrwalać na piśmie - aby dzieci i wnuki poznały losy swoich rodzin w latach totalitaryzmów.