A A A

Wesołe zabawy wierszami Juliana Tuwima

Następnie uczestniczyły w części plastycznej "Ożywione literki"- przy pomocy mąki dzieci na kartce papieru pisały literki, które znały, a ze słomek do picia układały w grupie na podłodze duże drukowane litery. Losowali z "kosza niespodzianek" różne przedmioty, których nazwy kojarzą się z tytułami wierszy Juliana Tuwima.Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach, znały wiersze Tuwima, zgodnie współpracowały w grupie przy czym wszyscy wspaniale się bawili. Najwiecej jednak radości przyniosła dzieciom zabawa tunelem animacyjnym, który posłużył nam za lokomotywę. Na zakończenie spotkania, miłym akcentem dla nas bibliotekarzy, były życzenia od dzieci i pań  z okazji Dnia Bibliotekarza.