A A A

VIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli

Uczestników konkursu oceniała komisja w następującym składzie:

1.przewodnicząca: Izabela Słowek-Chorób - kierownik referatu oświaty w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

2.członek:Danuta Bolisęga -pracownik Urzędu Gminy Nowa Ruda

3.członek: Katarzyna Nierychły -pracownik CKGNR

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci książeczek i dyplomy

1 W kategorii wiekowej 3-4 lata:

I. miejsce-Filip Bugajski - Przedszkole w Ludwikowicach Kł., opiekun:Kamila Banaś

II. miejsce -Mikołaj Myćka -Przedszkole w Bożkowie: opiekun:Danuta Kamińska

III. miejsce-Maja Dolacińska-Przedszkole w Woliborzu: opiekun: Jadwiga Karpińska

2.W kategorii wiekowej 5-6 lat:

I.miejsce-Nicoll Kaczkowska-Przedszkole w Dzikowcu: opiekun:Danuta Noszczyk

II. miejsce-Gniewko Małodobry-Przedszkole w Przygórzu: opiekun:Bogumiła Opanowska

III. miejsce-Aleksandra Hermanowicz -Przedszkole w Dzikowcu: opiekun:Danuta Noszczyk

Komisja wyróżniła dwie osoby:

Julia Kramarz - oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł

Błażej Szafran-Przedszkole w Woliborzu