A A A

Spotkanie z Jerzym Kobryniem

7 listopada 2013 roku na godz.17.00 zapraszamy serdecznie  już dzisiaj do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. na spotkanie z Jerzym Kobryniem autorem książki pt." Wspomnienia Sybiraków cz.III"

"Wspomnienia Sybiraków cz.III". To kontynuacja wspomnień zawartych w I i II cz."wspomnień Sybiraków" pod redakcją Jerzego i Janusza Kobrynia. W opracowaniu tym spośród osób, które prezentują swoje wspomnienia 12 z nich to sieroty i półsieroty, wychowankowie rosyjskich i polskich domów dziecka, gdzie głód i choroby nie doskwierały im tak bardzo jak brak rodziców.W opracowaniu znalazły się także relacje o członkach AK, żołnierzach armii Andersa.

Jerzy Kobryń urodził się na Polesiu w Świętej Woli. W lutym 1940r. został  zesłany wraz z rodziną do obwodu archangielskiego gdzie przebywał do roku 1944.Następne dwa lata spędził w obwodzie sumskim. W 1946r. po powrocie z wygnania zamieszkał w Bystrzycy Kłodzkiej. Od roku 1989 pełni funkcję prezesa bystrzyckiego Koła Związku Sybiraków.