A A A

Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Walczak -Chojecką.

Zagrała jedną z głównych ról w filmie pt."Grzechy dzieciństwa". Zajmowała się tłumaczeniami literatury z języka serbskiego.Współpracowała z III programem Polskiego Radia oraz pisała do magazynów muzycznych. Na kolejne dwadzieścia lat Agnieszkę Walczak-Chojecką pochłonęła praca w biznesie. W połowie 2012 roku powróciła do twórczości. Owocem tego są jej powieści: "Dziewczyna z Ajutthaji", "Gdy zakwitną poziomki" oraz saga bałkańska "Nie czas na miłość",  "Nie czas na zapomnienie".