A A A

Partnerskie spotkanie Bibliotek z lokalnymi twórcami literackimi

Inicjatorką mikrograntu była Pani Mariola Huzar dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. Na Międzybiblioteczne warsztaty literackie przyjechali twórcy słowa pisanego z Radkowa, Lewina Kłodzkiego i Ołdrzychowic. Swoją twórczością i doświadczeniami, a także radami literackimi podzieliło się siedmiu lokalnych twórców. Byli to: panie Krystyna Radomska z Wojborza, Aleksandra Łacinnik z Ludwikowic Kłodzkich, Jadwiga Łazarowicz ze Starego Wielisławia, Lilianna Figurska z Krosnowic, Maria Kraus z Tłumaczowa oraz panowie Emeryk Drozdowski z Wojborza i Krzysztof Goszczyński z Lewina Kłodzkiego. Radośnie i tematycznie wszystkim zaproszonym gościom przyśpiewywały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ludwikowic Kłodzkich, również twórczynie ale słowa śpiewanego. Następne spotkanie zaplanowano na jesień w Lewinie Kłodzkim aby podczas jesiennego pleneru poznać kolejne tajemnice literackie. Biblioteki z Ołdrzychowic Kłodzkich, Radkowa, Lewina Kłodzkiego i Ludwikowic Kłodzkich w ramach swojego udziału w Programie Rozwoju Bibliotek otworzyły szeroko drzwi dla wszystkich swoich użytkowników.

Podsumowaniem spotkania był twórczość, która powstała na poczekaniu spod pióra pani Aleksandry Łacinnik:

W naszej bibliotecznej sali

goście ważni się zebrali.

Pieśnią, wierszem i humorem

twórczość swą ukazywali.

Osób wiele wiersze pisze,

piękne w treści – patriotyczne.

Wiosna w kwiatach i w rebusie –

Czas żonkili, róż i maków

i kaczeńców z mokrej łąki –

to maj, to nie czas rozłąki,

czas miłości i radości,

spotkań miłych zdolnych gości.

Miłośnicy książek, co dużo czytają

piękne historie nam tu opowiadają.

Tuwim treścią swą zdumiewa,

Daje myśli, których trzeba.

Dom – to miłość, radość życia

ma swą siłę i zachwyca.
Wiąże ludzi uczuć wiele,

nie za wiele.

Nakarmione nasze dusze poezją,

ciała też smakołykami wzmocnione,

czas zakończyć to nasze spotkanie

i wiele nam w pamięci na długo zostanie.

Aleksandra Łacinnik

8 maja 2013 r.