A A A

Moja rodzina - moje korzenie" XXII Europejskie Dni Dziedzictwa

19 września w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbyły się dwa kolejne spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach pod opieką pani Anny Koterby w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

W tym roku pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. A w naszym rozumieniu takim źródłem jest ludzka pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie .Opisując historie naszej rodziny, sięgamy do jej przeszłości, zapamiętanych wydarzeń, osób, miejsc. To właśnie pamięć odgrywa jedną z zasadniczych ról. Pozwala nam ustosunkować się do przeszłości, która nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy staje się punktem odniesienia dla teraźniejszości. To, co pamiętamy, jest biografią zarówno naszą, jak i naszej rodziny. Historia to losy konkretnej grupy osób i miejsc z nimi związanych. Dlatego należy ją pielęgnować, przekazywać kolejnym pokoleniom aby z czasem nie uległa zanikowi. W trakcie zajęć dzieci obejrzały prezentację o rodzinie, poznały typy i rodzaje rodzin. Wyjaśniły pojęcia genealogia, genealog, drzewo genealogiczne ( które w takcie zajęć samodzielnie wykonały ). Poznały terminologię pokrewieństwa i powinowactwa czyli kto jest kim dla kogo w rodzinie. A pod koniec zajęć każdy uczeń wykonał portret swojego pradziadka. Kreatywność i możliwości wyobraźni młodych ludzi "poszły" w ruch. Wystarczyło jedynie popuścić wodze fantazji, która u dzieci bywa niezwykle bogata aby powstały ciekawe prace. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uwiecznili się na wspólnej pamiątkowej fotografii.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda