A A A

Konkurs plastyczny "Mój ulubiony sport"- rozstrzygnięty !

W konkursie wzięły udział:

- Szkoły Podstawowe: Ludwikowice, Wolibórz, Bożków i Jugów.

- Przedszkola: Ludwikowice, Jugów, Przygórze, Wolibórz,Włodowice

- Gimnazjum: Bożków

- Niepubliczna Szkoła Specjalna z Ludwikowic Kł.

Uczestników konkursu oceniała komisja w następującym składzie :

 

1. – przewodnicząca: Iwona Sudoł – Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda

2. – członek: Izabela Słowek – Chorób – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy

3. – członek: Aneta Witkowska – pracownik Urzędu Gminy Nowa Ruda

w kategorii – Przedszkola

I miejsce –Katarzyna Gorąca –Przedszkole z Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie

II miejsce –Dominka Szpak- Przedszkole w Woliborzu

III miejsce –Błażej Szafran - Przedszkole w Woliborzu

w kategorii – Szkoły Podstawowe

I miejsce –Maria Garbiak-Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.

II miejsce –Wiktoria Prośniak –Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie

III miejsce- Aleksandra Pewniak -Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.

w kategorii - Gimnazjum

I miejsce – Sylwia Myślińska – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich
w Jugowie

II miejsceJoanna Grzesik – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich
w Jugowie

w kategorii -Niepubliczne Szkoły Specjalne

I miejsce- Natalia Andrzejewska –Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Ludwikowicach Kł.

II miejsce -Piotr Stępień - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ludwikowicach Kł.

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.