A A A

Dofinansowanie dla CKGNR

Z wielką radością informujemy, że Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu pn. "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda" w wysokości 225 000,00 zł. Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach programu Infrastruktura domów kultury, wniosek został stworzony przez pracowników CKGNR i złożony podczas naboru w listopadzie 2019 r. Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. Z pozyskanych środków zostanie zakupiony m.in. bus osobowy, pianina cyfrowe na potrzeby sekcji instrumentalnych, sprzęt komputerowy dla bibliotek i obsługi administracyjnej CKGNR, uzupełniony zostanie sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, zakupione zostaną meble i sprzęty do bibliotek oraz pracowni plastycznej i ceramicznej, a także zmodernizowany zostanie cały system oświetlenia w budynku CKGNR.
Cieszy nas ogromnie otrzymane dofinansowanie, ponieważ środki te pozwolą nam na
rozwój CKGNR, poszerzenie oferty zajęć, kół zainteresowań i imprez kierowanych do szerokiego grona odbiorców, zwiększymy również dostępność oferty CKGNR osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym.