A A A

Certyfikat-Biblioteka w Ludwikowicach przyjazna domowym finansom.

Dzięki uczestnictwu w projekcie biblioteki otrzymały pakiet materiałów edukacyjnych w formie tradycyjnej i elektronicznej, wsparcie trenera edukacji finansowej, który przeprowadził 4 spotkania w każdej bibliotece, a także dofinansowanie w kwocie 1530 złotych na zakup materiałów biurowych oraz poczęstunku.Podczas spotkania w Warszawie ludwikowicką bibliotekę reprezentowała Pani Urszula Poźniak. Uczestnicy spotkania zdali relację z przebiegu spotkań w swoich bibliotekach. Dyskutowano nad mocnymi i słabymi stronami projektu, co można zmienić, co uzupełnić, z czego zrezygnować. Organizatorzy z uwagą przysłuchiwali się ocenie. Przedstawili także kilka propozycji dalszej współpracy doceniając otwartość, profesjonalizm i zaangażowanie środowiska bibliotekarzy.Jacek Pietrusiak z Zespołu FWW wręczył przedstawicielom bibliotek Certyfikaty „Biblioteka przyjazna domowym finansom”.Gospodarze dla uczestników spotkania przygotowali niespodziankę - zaproszenie do Teatru Muzycznego Roma na Musical „Deszczowa piosenka” w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego oraz zwiedzanie Warszawy.