A A A

Bibliotekarze mieli swoje święto.

W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Dolnego Śląska dr Jerzy Tutaj, Monika Wielichowska posłanka na sejm RP, Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński, zastępca Wójta Gminy Kłodzko Urszula Panterałka oraz Wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski, który przejął patronat nad obchodami tegoż Święta. W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor biura euro posłanki Lidii Geringer de Oedenberg Janusz Krawczyszyn oraz Renata Wolan – Niemczyk i Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk wice przewodniczące Rady Powiatu oraz ksiądz Jan Patykowski i ksiądz Grzegorz z Ludwikowic Kłodzkich.

Na uroczystość z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej przyjechał dyrektor Andrzej Tyws wraz z Joanną Golczyk Przewodnicząca Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP i Blanką Bobryk instruktorką WBP we Wrocławiu.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele Bibliotek Publicznych z powiatu kłodzkiego Koło Gospodyń Wiejskich z Ludwikowic kłodzkich oraz czytelnicy Biblioteki Publicznej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Życzenia dla bibliotekarzy złożyli zaproszeni goście: życząc wielu udanych spotkań czytelników z autorami oraz regałów pełnych nowości, aby trudna, ale jakże piękna praca wśród książek, dawała bibliotekarzom zadowolenie i satysfakcję, a misja upowszechniania czytelnictwa i kultury przynosiła radość. Ponadto wszyscy życzyli dla bibliotekarzy zdrowia, satysfakcji z wypełnianej ważnej społecznej roli, dalszych ciekawych inicjatyw i nowych form kontaktów z czytelnikami.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród zasłużonym bibliotekarzom.

Odznaczenia z okazji Jubileuszu Pracy otrzymały:
- Elżbieta Fiałkowska za 25 lat pracy bibliotekarskiej
- Jolanta Kużdżał za 30 lat pracy bibliotekarskiej
- Halina Rola za 45 lat pracy bibliotekarskiej
- Barbara Krawczyk za 40 lat pracy bibliotekarskiej
- Anna Nowak za 35 lat pracy bibliotekarskiej.

Tytuł Bibliotekarza Roku 2013 otrzymała Gabriela Naporowska-Rodak (Koło Bystrzyckie). Nominację z koła Ząbkowickiego SBP otrzymała Katarzyna Dominikowska, z koła Kłodzkiego SBP Elżbieta Smyk, z koła Noworudzkiego SBP Agata Iwańska.
Medal w dowód uznania, nadawany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Biblioteka w Ludwikowicach Kłodzkich oraz Biblioteka w Krosnowicach.

Medal w dowód uznania dla Biblioteki Publicznej w Ludwikowicach Kłodzkich i okolicznościowy dyplom z rąk przewodniczącej Joanny Golczyk Przewodniczącej Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP odebrała pani Urszula Poźniak - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w asyście swoich bibliotekarzy: Moniki Nowackiej, Katarzyny Nierychły, Danuty Szafrańskiej, Magdaleny Szlermbarskiej i Wiesławy Bodniewicz. Święto było okazją do wręczenia okolicznościowych wyróżnień dla pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda. Pracownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z gratulacjami i kwiaty.

Spotkaniu towarzyszył wspaniały występ Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwikowicach Kłodzkich.

Spotkanie w Muzeum było okazją do wspólnych rozmów przy lampce szampana, smacznym ciastku oraz kawie. Uroczystość była niekonwencjonalna, przebiegła bowiem pod hasłem „lubię Cię”, które zapoczątkował wójt Sławomir Karwowski. Zebrani goście nie szczędzili sobie serdeczności.