A A A

Akademia Orange dla Bibliotek.

Celem programu „Orange dla Bibliotek” jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Program skierowany jest do gminnych bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w każdej formie prawnej. Aby ubiegać się o dotację należy mieć podpisaną umowę z Orange Polska na świadczenie usług internetowych. Główną usługą refundowaną w ramach Programu jest Neostrada. Biblioteki mogą korzystać z usługi na wszystkich komputerach zarówno w placówce głównej jak i jej filiach oraz zaoferować dostęp do łącza – także bezprzewodowy - użytkownikom dysponującym własnym sprzętem komputerowym. Dostęp do Internetu w bibliotece w ramach programu jest nieodpłatny dla użytkowników. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu we wszystkich bibliotekach na terenie Gminy Nowa Ruda.