A A A

"Spotkania z pasjami"

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach w ramach grantu od fundacji Orange od września będzie realizowała projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów "Spotkania z pasjami". Projekt ten zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotece 12 spotkań online w formie wideo konferencji skierowanych do osób starszych oraz przeprowadzenie konkursu dla osób biorących udział w projekcie. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów - sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. Kolejnym ważnym elementem projektu jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo i jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.
Tematyka spotkań obejmie następujące zagadnienia:
- profilaktyka zdrowotna,
- bieżące sprawy ekonomiczne,
- tradycje,
- rozrywka,
- pasje,
- ekologia,
- finanse,
- nowe technologie oraz relacje z młodszymi pokoleniami.
Bohaterami spotkań będą osoby znane seniorom np.: z telewizji, które prowadzą aktywne życie i realizują swoje pasje oraz skończyły już 60 lat, osoby starsze, które angażują się w życie społeczności lokalnych lub realizują ciekawe hobby oraz specjaliści w danych dziedzinach.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do biblioteki 12 września o godz. 11.00 na pierwsze wirtualne "Spotkanie z pasjami".