A A A

"Jak realizować marzenia?" i "Po co mi własny rachunek bankowy?"

„Jak realizować marzenia?” i „Po co mi własny rachunek bankowy?” to temat czwartego i ostatniego spotkania, które odbyło się w Bibliotece Publicznej w Ludwikowicach Kł 10.04.2013 r. w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu Fundacji Wspomagania Wsi „Prosto i przystępnie o finansach domowych w bibliotece”. Podczas spotkania uczestnicy warsztatów poznali 7 fundamentalnych zasad korzystania z konta, kryteria wyboru banku – co jest ważne przy jego wyborze oraz rodzaje kart płatniczych i jak postępować w przypadku problemów z nią. Część czasu została poświęcona internetowym kontom bankowym. Wspólnie z trenerką Panią Barbara Szczudlik uczestnicy warsztatów zastanawiali się, dlaczego boimy się korzystania z dostępu do konta internetowego. Po omówieniu korzyści płynących z używania takiego konta, wszyscy przekonali się, że warto sobie je założyć. Druga część spotkania poświęcona została marzeniom i celom, które warto realizować. Czy marzenia i cele to to samo? Uczestnicy dowiedzieli się jak mają określać swoje krótko i długoterminowe cele i marzenia. Poznali także zasadę przygotowania prostego domowego budżetu a przy okazji jak mają go monitorować. Wspólnie z trenerką zastanawiali się jakie ważne rodzaje wydatków należy brać pod uwagę, aby nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianym wydarzeniom i jak zmieniają się przychody i wydatki w zależności od cyklu życia człowieka i rodziny. Uczestnicy poznali zastosowanie komputera i Internetu do skutecznego planowania i monitorowania budżetu.

Wszystkie potrzebne informacje na temat oszczędzania znajdują się w bibliotece w specjalnie wyposażonej na ten cel e-tażerce, publikacje można wypożyczyć w wersji papierowej i elektronicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z informacji z e-tażerki