A A A

Zapraszamy do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

Wykonanie projektu oraz wewnętrznych elementów informacyjno – promocyjnych w celu poinformowania gości Galerii o projekcie i źródłach jego dofinansowania – projekt pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Szczegóły w załącznikach.