A A A
 • REGULAMIN
  REGULAMIN
 • REGULAMIN
  REGULAMIN
 • REGULAMIN
  REGULAMIN
 • KARTA Zgłoszenia
  KARTA Zgłoszenia
 • KARTA Zgłoszenia
  KARTA Zgłoszenia

U W A G A !!! Ogłaszamy nowy Gminny Konkurs "Zamknij L A T O w Słoiku"

"Zamknij Lato w Słoiku" pod patronatem Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda ogłaszają konkurs którego przedmiotem jest prezentacja przepisu oraz samodzielnie wykonanych przetworów w słoiku. Uczestnikami konkursu mogą być: Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Sołectwa z Gminy Nowa Ruda oraz Mieszkańcy Gminy Nowa Ruda. Zgłoszenia należy dokonać na załączonej do regulaminu KARCIE do dnia 22 października 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 października 2020 r. Szczegóły Konkursu w Załącznikach. Z A P R A S Z A M Y!!!