A A A

Przypominamy: jak dokonać za sekcje

Przypominamy!

Płatność za sekcje:

Przelew na konto CKGNR lub od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 w DZIALE IMPREZ w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich
Nr rachunku: GBS 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003

W tytule: Imię i Nazwisko nazwę sekcji oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność

Adres: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2
Instruktorzy i pracownicy gospodarczy CKGNR nie są upoważnieni do poboru opłat za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR