A A A

NOWE POSTĘPOWANIE - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją

Informujemy, iż zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" opublikowane zostało w zakładce Projekty unijne - Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda (bezpośredni link zamieszczony został poniżej).

 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją  w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda".