A A A

Konkurs - Mini Sowa

‼️UWAGA KONKURS ‼️

Z powodu COVID-19 w tym roku nie odbędzie się Mini Sowa. Zamiast tego wydarzenia mamy dla Was konkurs pt. "Baner kibica"

Udział w konkursie mogę wziąć wszystkie dzieci i młodzież do lat 18, zamieszkujące Polskę! 🤩🥰😀

Technika wykonania pracy konkursowej

Praca powinna przedstawiać baner/transparent kibica, za pomocą którego kibicujemy biegaczom. Baner powinien zawierać hasło dopingujące lub imię osoby, której kibicujemy. Pełna dowolność kolorystyki tła, hasła. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (farby, kredki, pastele, flamastry, długopis, ołówek, wyklejanka). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Hasła nie mogą zawierać wulgaryzmów, obrażać nikogo ani niczego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Prace powinny być nadesłane na e – maila Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – ckultury@gmail.com. Temat e-maila „KONKURS „BANER KIBICA”. W treści e-maila powinny znajdować się podstawowe informacje o uczestniku (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kategoria wybrana z punktu 4) Prace przyjmowane będą do 17.08.2020. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.08.2020r na stronie internetowej CKGNR http://www.ckg.nowaruda.pl/ i social mediach (facebook, instagram).

Więcej informacji w regulaminie konkursu

Biorąc udział w konkursie, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.