A A A

KONKURS „SMOG – MOŻEMY TO ZMIENIĆ” - Tydzień EDUKACJi GLOBALNEJ Zapraszamy!!!

Konkurs ma na celu uświadomienie skali zagrożenia smogiem, sposobów walki z nim oraz promocję alternatywnych form produkcji i pozyskiwania energii (Odnawialnych Źródeł Energii). Konkurs, jako wydarzenie wpisuje się w obchody 19. edycji Europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Wydarzenie obchodzone będzie w tym roku w dniach 18 – 26 listopada. Więcej informacji o konkursie w ZAŁACZNIKU!!!