A A A

Informacja dotycząca nieobecności na zajęciach CKGNR

📄 Przypominamy, iż złożenie deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKGNR zobowiązuje do dokonywania comiesięcznych opłat. W sytuacji możliwej do przewidzenia dłuższej nieobecności uczestnika (choroba, wyjazd, itp.), prosimy o poinformowanie pracownika CKGNR zajmującego się sekcjami o jej zaistnieniu. Takie postępowanie będzie skutkowało nienaliczeniem opłat za okres usprawiedliwionej nieobecności.
🌟 Pamiętajcie:
1. Cennik usług świadczonych przez CKGNR znajduje się na naszej stronie internetowej https://ckgnr.pl/cennik 💰
2. Opłat należy dokonywać zawsze do 🔟. dnia danego miesiąca na rachunek bankowy: 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003
3. W tytule należy podać: nazwę sekcji, nazwisko instruktora, imię i nazwisko uczestnika sekcji oraz miesiąc, którego dotyczy opłata🗓💵
(piłka nożna, instruktor Nowak A., Jan Kowalski za 02/2021).
4. Podstawą udziału w zajęciach jest deklaracja uczestnictwa w zajęciach oraz opłata za zajęcia. 📝💸
Jeśli nie płacisz, instruktor ma prawo wyprosić Cię z zajęć i do nich nie dopuszczać do momentu uregulowania opłat. 🤷‍♀️
5. Jeżeli z jakiś przyczyn nie możesz zapłacić za zajęcia, powiedz o tym instruktorowi lub zgłoś Dyrektorowi - wspólnie znajdziemy rozwiązanie! 😍