A A A

"Kartka Wielkanocna" - zapraszamy do udziału w konkursie

Konkurs na kartkę okolicznościową z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy oceniany będzie w sześciu kategoriach:

I kategoria:
uczniowie przedszkoli

II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

III kategoria:
uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI

IV kategoria: uczniowie VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej

V kategoria: uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych

VI kategoria: uczniowie ze Świetlic Terapeutycznych

VII kategoria:
KGW i Kluby Seniora


Każdy uczestnik może nadesłać jedną kartkę w formacie A5. Musi być ona wykonana własnoręcznie, dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).

Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda lub nadsyłać pocztą na adres: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie w kopercie z dopiskiem: „Kartka Wielkanocna” do 15 marca 2021 roku.


Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Biblioteka w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich.

Tel. 74 871 65 28.
Regulamin:

https://ckgnr.pl/lib/e19lk0/Regulamin-2021-kl9mo76c.pdf